VPS Việt Nam
CPU

1 CORE

RAM

512 MB

DISK SPAGE

400 GB

BANDWITH

Ulimited

Chi tiết

190.000

vnđ / tháng

VPS SSD
CPU

1 CORE

RAM

512 MB

DISK SPAGE

400 GB

BANDWITH

Ulimited

Chi tiết

190.000

vnđ / tháng

Dịch vụ bổ sung thuê VPS Việt Nam :
1. Bổ sung 20 GB HDD 100.000 VNĐ / tháng
2. Bổ sung 512MB RAM 100.000 VNĐ / tháng
3. Bổ sung 1 IP 100.000 VNĐ / tháng
4. Quản trị máy chủ ảo 1.000.000 VNĐ / tháng (Part managed) hoặc 1.500.000 (Full Managed)
5. Backup dữ liệu hàng tuần 400.000
6. Cài lại hệ điều hành VPS
7. Bản quyền Direct Admin 100.000/ VNĐ / tháng hoặc  đối với khách hàng thuê thanh toán 6 tháng trở lên
8. Bản quyền cPanel 350.000/ tháng hoặc 4.000.000/ năm
9. Chính sách ưu đãi - Miễn phí khởi tạo máy chủ ảo
- Hoàn lại tiền nếu dịch vụ không đúng cam kết

 

Dịch vụ bổ sung thuê VPS SSD :
1. Bổ sung 10 GB SSD 100.000 VNĐ / tháng
2. Bổ sung 512MB RAM 100.000 VNĐ / tháng
3. Bổ sung 1 IP 100.000 VNĐ / tháng
4. Quản trị máy chủ ảo 1.000.000 VNĐ / tháng (Part managed) hoặc 1.500.000 (Full Managed)
5. Backup dữ liệu hàng tuần 400.000
6. Cài lại hệ điều hành VPS
7. Bản quyền Direct Admin 100.000/ VNĐ / tháng hoặc  đối với khách hàng thuê thanh toán 6 tháng trở lên
8. Bản quyền cPanel 350.000/ tháng hoặc 4.000.000/ năm
9. Chính sách ưu đãi - Miễn phí khởi tạo máy chủ ảo
- Hoàn lại tiền nếu dịch vụ không đúng cam kết